Opvang ziek kind

Kinderdagverblijf De Girafant

opvang zoeken

Op zoek naar opvang? Maak uw selectie en klik op 'zoeken'. De zoekresultaten verschijnen links.

Naam opvanglocatie
Gemeente
Leeftijd kind
Prijs opvang
Met inkomenstarief: erkende en gesubsidieerde opvanglocaties baseren hun bijdrage altijd op het gezinsinkomen. Sinds 2009 gebruiken sommige zelfstandige initiatieven het inkomensgerelateerde (IKT) ook.

Zonder inkomenstarief: de prijs wordt bepaald door de opvangvoorziening.
Schaal opvang
Bij 'opvang in gezin' worden maximaal 8 kinderen opgevangen. Doorgaans gaat het om onthaalmoeders die een beperkt aantal kinderen thuis opvangen. Vanaf 8 kinderen spreekt Kind & Gezin over 'opvang in groep'.
flexibele opvangmomenten
Opvang na 18u30
Opvang met buitenspeelruimte
Opvang met warm middagmaal
Warme maaltijden worden in de voorschoolse kinderopvang (0-3 jaar) verplicht aangeboden. In de buitenschoolse kinderopvang (2.5 - 12 jaar) ligt de keuze bij de opvanglocatie om al dan niet warme maaltijden aan te bieden.
Opvang voor kind met specifieke zorgbehoefte
Opvang verbonden aan KUL, UZ of IMEC

Kinderdagverblijf De Girafant

Alle informatie over dit opvanginitiatief vindt u hieronder. 

Algemene gegevens

Adres

Nieuwe Kerkhofdreef 2, 3001 Heverlee

Contactgegevens

T 016 24 81 24, E girafant@zorgleuven.be

Info opvanglocatie

In kinderdagverblijf de Girafant gebeurt de opvang in twee leeftijdsgroepjes: een babygroep (van zes weken tot ongeveer vijftien maanden) en een peutergroep (van vijftien maanden tot schoolleeftijd). Ook kindjes met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom. Het kinderdagverblijf beschikt over een deskundig en gemotiveerd multidisciplinair team dat garant staat voor een kwaliteitsvolle opvang in een optimaal pedagogisch klimaat:

  • waar aandacht en respect is voor de eigenheid van ieder kind en zijn ouders;
  • waar elk kind gestimuleerd wordt in zijn totale ontwikkeling;
  • waar ruimte is voor ieder kind om te ontdekken en te exploreren;
  • waar aandacht is voor het welbevinden en betrokkenheid van elk kind;
  • waar een open dialoog met ouders belangrijk is;
  • waar opvoedingsvragen en -problemen bespreekbaar zijn en samen naar oplossingen wordt gezocht.

Extra info

Onze opvang in één zin

Waar kleine kinderen grote ontdekkingsreizigers zijn!

Leeftijd kind

Baby's en peuters: 0 tot 18 maanden, 18 maanden tot 3 jaar

Gemeente

Heverlee

Opvangvorm

Vergunde voorziening

Erkenning opvang

vergund door Kind en Gezin

Prijs opvang

met inkomenstarief

Schaal opvang

Groepsopvang (meer dan 8 kinderen)

Bereikbaarheid

De Girafant is goed bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Het kindercentrum beschikt over een eigen parking en een fietsgarage.

Openbaar vervoer(bus): Leuven Parkpoort: 4, 5, 6, 318, 337, 555, 558, 597, 600, 601, 616 en 630

Met de auto: Kindercentrum Girafant is gesitueerd langs de ring van Leuven, aan de Philipssite, tussen de E.Ruelensvest en de Geldenaaksevest

Toewijzingsbeleid

Wanneer je tijdig bent ingeschreven op onze wachtlijst ontvang je ten vroegste een antwoord na drie maanden zwangerschap. Als je een aanvraag indient na drie maanden zwangerschap dien je maximaal een maand te wachten op een antwoord.

We onderscheiden twee types van toewijzingen:

  • de reguliere toewijzingen (lange termijnplanning) gebeuren op basis van de vermoedelijke geboortemaand. Hierbij wordt voorrang gegeven aan broertjes/zusjes en aan personeel van de groepsopvang. De overige plekjes worden chronologisch toegewezen volgens volgorde van inschrijving;
  • de toewijzingen op korte termijn (noodplanning). Hierbij wordt voorrang gegeven aan broertjes/zusjes en aan ouders die kinderopvang nodig hebben om werk te zoeken, te houden of om een beroepsgerichte opleiding hiervoor te volgen. Daarnaast geven wij voorrang aan de door Kind en Gezin bepaalde voorrangsgroepen.

Meer details kan je nalezen in ons huishoudelijk reglement. Op onderstaande dagen zijn wij gesloten.

Capaciteit

Vergunde capaciteit: 180

Openingsuren opvang baby's en peuters

Voor kinderen van 0 tot 3 jaar

Openingsuren Ma Di Wo Do Vrij Za Zo
Van 06:30 06:30 06:30 06:30 06:30
Tot 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

  Ma Di Woe Do Vrij Za Zo
Vóór 07:00 Delete Delete Delete Delete Delete Delete Delete
07:00 - 12:00 Accept Accept Accept Accept Accept Delete Delete
12:00 - 18:00 Accept Accept Accept Accept Accept Delete Delete
18:00 - 22:00 Accept Accept Accept Accept Accept Delete Delete
Na 22:00 Delete Delete Delete Delete Delete Delete Delete

Opvang met buitenspeelruimte

Ja

Opvang met warm middagmaal

Ja

Opvang voor een kind met een specifieke zorgbehoefte

Ja, In ons kinderdagverblijf zijn kinderen met een specifieke zorgbehoefte welkom. We beschikken over een aantal structurele inclusieplaatsen. We bieden opvang op maat, de mogelijkheid tot regelmatig overleg, een stimulerende omgeving met oog voor de behoeften en het tempo van uw kind, actieve betrokkenheid van ouders, samenwerking met het netwerk van het kind. We werken samen met het Centrum Inclusieve Kinderopvang en kunnen van daaruit beroep doen op een netwerk van professionals (kinesisten, verpleegkundigen, thuisbegeleidingsdiensten,..).