Bevraging 'project bijzondere zorg'De stad Leuven wil samen met de netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven en andere partnerorganisaties, onderzoeken hoe Leuvense gezinnen met een kind met een beperking (0-24j) beter ondersteund kunnen worden. 
Daarom werd begin dit jaar het project ‘Bijzondere zorg’ opgestart. Door de noden van deze gezinnen te kennen wil ‘Huis van het Kind Leuven’ een ‘laagdrempelige gezinsvriendelijke plek’ zijn waar alle ouders terecht kunnen voor alles wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft, ook wanneer hun kind bijzondere noden heeft. 
Het project zal enerzijds focussen op het beter bekendmaken van de ondersteuningsvormen die al bestaan, anderzijds op het in kaart brengen van leemtes en hier gerichte antwoorden voor voorzien.
Om de ondersteuningsnoden van gezinnen in kaart te brengen en leemtes te detecteren, polsen we graag naar de ervaringen en bevindingen van de gezinnen zelf, aan de hand van een online bevraging