De Leuvense Adviesraad Kinderopvang is op zoek naar een voorzitter.De stedelijke adviesraad Kinderopvang is een open vergadering waaraan alle belanghebbenden bij het thema (ouders, opvangaanbieders, werkgevers, lokale beleidsmakers,…) vrijblijvend kunnen deelnemen. De adviesraad wil samenwerking stimuleren en inzetten op kwaliteitsverhoging en innovatie in de kinderopvang. Daarnaast neemt de adviesraad een beleidsopvolgende en -evaluerende rol op. De adviesraad heeft de opdracht advies te geven met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente en over het meerjarenplan van stad Leuven (luik kinderopvang).

Om dit te realiseren is de stedelijke adviesraad kinderopvang op zoek naar een voorzitter die die de overkoepelende vergaderingen wil voorzitten vanuit een brede kennis en met de nodige autoriteit. 

Voel je je geroepen deze missie mee in te vullen? Stel je kandidaat en mail je CV en motivatiebrief naar info@leuvenopvangleuven.be. Kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met een aantal vertegenwoordigers uit de opvangsector.