14

Welkom

Het loket kinderopvang is er om ouders met kinderen te ondersteunen bij het vinden van kinderopvang. Alle Leuvense opvanginitiatieven zijn aangesloten bij dit loket, ontstaan vanuit Centrum voor Kinderopvang "het Kind". Je kan op onze website informatie terugvinden over het opvangaanbod in Leuven, opvang op maat zoeken en je opvangvraag online indienen en opvolgen.

Opvang ziek kind

opvangaanbod

Op zoek naar opvang? Maak uw selectie en klik op 'zoeken'. De zoekresultaten verschijnen links.

Gemeente
 

Opvangtype (leeftijd kind)
 

Prijs opvang
 

Schaal opvang
 

  filter wissen

last minute opvang

Dringend en/of tijdelijk opvang nodig? Hieronder vindt u de voorzieningen die last-minute plaatsen aanbieden. Dit zijn plaatsen die op korte termijn ingevuld moeten worden en van relatief korte duur zijn.

meer info

opvang ziek kind

Sommige opvanginitiatieven vragen een kindje met koorts of een besmettelijke ziekte thuis te houden. Hieronder vind je initiatieven die thuis je zieke kind komen opvangen.

meer info

Leuven-sponsorlogo

Infoavonden "Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet"

2015-11-25

Volgende uitspraken zullen voor vele ouders herkenbaar zijn, en geven aan hoe ouders emotioneel geraakt worden door het gedrag van hun kinderen: “Hij moet altijd het laatste woord hebben!” “Mijn dochter, ze kan me het bloed van onder de nagels halen!”. In deze moderne tijden botsen ouders soms op ernstige moeilijkheden met hun opgroeiende kinderen.  Soms lukt het de ouders niet om hier mee om te gaan, en voelen ouders zich heel erg machteloos als hun kinderen gedrag (blijven) stellen dat niet door de beugel kan. VZW Sporen organiseert daarom een reeks van 5 infoavonden die doorgaan op de woensdagen 13 januari, 3 februari, 24 februari, 9 maart  en 23 maart, telkens van 19 tot 21 u.,  Oudebaan 263 te Leuven. Meer info rond het inschrijven is te vinden in de folder en de bijkomende uitleg.

Infoavond Vlot op de pot

2015-11-23

Kinderen op het potje laten gaan, het is een hele uitdaging. Om ouders en kinderdagverblijven hiermee te helpen, organiseert Huis van het Kind Leuven een gratis vorming rond zindelijkheidstraining. Spreker Nele Boyden vertelt op donderdag 3 december in Huis van het Kind Leuven tussen 19h30 en 21h30 (Savoyestraat 4, 3000 Leuven) hoe men kinderen kan trainen om 's nachts droog te blijven. Meer info en inschrijven kan via info@huisvanhetkindleuven.be of 016 27 24 90.

Infoavond Waarom? Daarom!: Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet altijd

2015-11-20

Opvoeden doe je elke dag opnieuw en is niet altijd even makkelijk. Soms weet je wel hoe je best omgaat met bepaalde situaties, maar heb je het moeilijk om vol te houden. Of je kind laat je de muren oplopen. In deze vorming, die op woensdag 9 december doorgaat in de De Bib Leuven, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven van 20h tot 22h, wordt aandacht bestaan aan koppige kinderen, kinderen die slaan, bijten, vechten, maar ook voor de stille en flinke kinderen. Hoe kan ik mijn kind aanmoedigen? Hoe kan ik prettig blijven omgaan met mijn kind in moeilijke situaties?  Als iedereen beter begrijpt hoe kinderen denken en leren, kunnen we hen ook makkelijker ondersteunen. Er wordt bekeken hoe kinderen zich goed kunnen voelen, zonder dat ze altijd hun zin krijgen. Info en resevatie via info@huisvanhetkindleuven.be of 016 27 24 90

Herberekening en indexering attest inkomenstarief

2015-10-16

Op 31 december 2015 verloopt de geldigheid van de attesten kindcode. Om een nieuw attest te bekomen, zijn er 2 werkwijzen, afhankelijk van de datum van de aanvraag van het attest:

- Ouders die vanaf 1 mei 2015 een attest inkomenstarief aanvroegen. Deze ouders ontvangen vanaf december per mail of per post (als er geen mailadres gekend is) een nieuw attest waarop de prijs geïndexeerd wordt. De hoogte van de indexering is nog niet gekend. De ouders moeten dit nieuwe attest aan het kinderdagverblijf bezorgen.

- Ouders die een attest inkomenstarief aanvroegen voor 1 mei 2015. Deze ouders moeten een herberekening laten doen van hun attest via mijn.kindengezin.be, en worden door Kind en Gezin nog geïnformeerd. Dit kan pas vanaf 1 november 2015. Het nieuwe attest moeten zij bezorgen aan het kinderdagverblijf

Vorming: opvoeden van jongeren: in conflict of in contact?

2015-10-16

Wanneer jouw kind ‘jongere wordt, gaat dit gepaard met veel onzekerheden, maar ook als ouder ontdenk je dat het veranderende gedrag van de jongeren nieuwe bezorgdheden met zich meebrengen. Heb je als ouder nog invloed? En hoe dan wel? Hoe kan he de prettige band die er voorheen was, behouden in een periode waarin de jongere een eigen weg zoekt? Tijdens deze vormingsavond, die op dinsdag 15 december doorgaat in het Huis van het Kind Leuven vanaf 19h30, wil spreekster Hilde De Vadder aantonen dat ouders nog steeds invloed hebben. Inschrijven en meer info via 016 27 24 90 of info@huisvanhetkindleuven.be.

Interesse in het opstarten van kinderopvang?

2015-10-16

Is het opstarten van en werken met kinderen een droom van jou? De starterswijzer is dé gids voor wie zelf organisator in de kinderopvang wil worden. De starterswijzer begeleiden startende ondernemers met elke te nemen stad, en geeft een persoonlijke omgeving om formulieren in te vullen of up te loaden.