Nieuwe voorrangsregels kinderopvangVanaf 1 april 2024 zijn er nieuwe Vlaamse voorrangsregels van toepassing in de opvanglocaties voor baby’s en peuters. Vanaf dan moeten opvanglocaties absolute voorrang geven aan

  1. Kinderen van ouders die minstens 80% werken of een opleiding volgen. Hieronder vallen ook intensieve activeringstrajecten, inburgering en Nederlandse les. (Bij een tweeoudergezin wordt de werk- of opleidingsbreuk van beide ouders samengeteld en gedeeld door 2)
  2. Pleegkinderen
  3. Kinderen wiens broer/zus gelijktijdig naar de opvang gaat.

De bedoeling is dat 90% van de plaatsen gaan naar de bovenstaande groep.

 

Voor de overige 10% van de plaatsen kunnen de opvanginitiatieven afwijken van deze voorrangsregels. De bedoeling is dat kinderen een plekje krijgen voor wie kinderopvang belangrijk is voor de ontwikkeling of omdat de gezondheids- of welzijnssituatie van het kind in het gedrang komt. Om recht te hebben of ‘afwijking’ hebben gezinnen een advies nodig van instanties die met gezinnen werken, zoals Huis van het Kind of het loket kinderopvang, het lokaal team van Opgroeien,... Het is hoe dan ook belangrijk om voldoende informatie over het gezin in de opvangaanvraag toe te voegen als toeleider.

 

De opvanginitiatieven begrijpen dat deze nieuwe voorrangsregels tot heel veel ongerustheid leiden bij ouders en toeleiders. We volgen van nabij op wat de impact is op het bereik van kwetsbare gezinnen. Vermits in de 90%-voorrangsgroep ook opleidings- en inburgeringstrajecten zijn meegenomen, hebben we er vertrouwen in dat de impact op kwetsbare gezinnen beperkt zal zijn.

Wat kan jij doen?

  • Je kan de aanvraag aanpassen om de werkgegevens up te daten
  • Vul details in over de opvangnood (vb. verminderde zelfzorg,...) of geef deze  door aan het loket kinderopvang.

Wat kunnen toeleiders doen?

  • Je kan ouders informeren over deze wijziging en hen erop wijzen dat het opvangdossier up to date moet zijn.
  • Vul als toeleider details in over de opvangnood (vb. verminderde zelfzorg, onveilige situatie,..) of geef deze met toestemming van het gezin door aan het loket kinderopvang.
  • Bij ouders die reeds een aanvraag gedaan hebben, kan het belangrijk zijn om de werk- of opleidingssituatie in de aanvraag up te daten, dit kan via het online dossier

​​​​​​​​​​​​​​Aarzel niet om met het loket kinderopvang contact op te nemen om de aanvraag samen te bekijken. Dit kan telefonisch, per mail of je kan een online afspraak maken voor het gezin in het Huis van het Kind of het stadskantoor via deze link.

 

Contactgegevens loket kinderopvang

016 27 26 43

info@kinderopvangleuven.be

www.kinderopvangleuven.be