Kinderdagverblijf DoRemy

Address
Frederik Lintsstraat 33
3000 Leuven
Tel.
016 24 81 24
E-mail
kinderdagverblijven@zorgleuven.be
Income-related price
ja
Outdoor play area
yes
Capacity
60
Special needs possible
yes
Allocation policy

Om in aanmerking te komen voor een plaats, registreer je je opvang­vraag via www.kinderopvangleuven.be en voeg je kinderdagverblijf DoRemy als voorkeurinitiatief toe aan je prioriteitenlijst.

We raden aan je te registreren vanaf het moment dat je op de hoogte bent van de zwanger­schap. Je kunt dus ten vroegste negen maanden voor de vermoedelijke geboortedatum inschrij­ven.

Er zijn twee types van toewijzingen in onze kinderdagverblijven:

  • de reguliere toewijzingen per geboortemaand (zes maanden voor geboortedatum): Er zijn per locatie een aantal plaatsen per geboortemaand/geboortejaar beschikbaar. Tot het toewijzingsmoment (elke laatste vrijdag van de maand) komt de aanvraag op de wachtlijst terecht. De chronologische volgor­de van aanvragen is hierbij bepalend. Broertjes/zusjes en kinderen van personeel van onze kinderdagverblijven hebben voorrang.
  • de toewijzingen op korte termijn (een maand voor opstartdatum). Overige beschikbare plaatsen vullen wij in door middel van noodaanvragen via de noodlijst van Kinderopvang in Leuven. Noodaanvragen zijn opvangaanvragen waarbij de gewenste startda­tum binnen de maand valt.

 

Bij de toewijzingen op korte termijn geven wij voorrang aan:

• Kinderen van alleenstaande ouders

• Kinderen uit gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar inkomen

• Pleegkinderen

• Kinderen uit kwetsbare gezinnen

Meer informatie lees je in ons huishoudelijk reglement.

Special needs possible
Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom in onze kinderdagverblijven en bij onze onthaalouders. Inclusieve kinderopvang is immers opvang voor alle kinderen. Kinderen met grotere zorgnoden komen naar dezelfde opvang als kinderen zonder deze extra behoeften. Kinderopvang Zorg Leuven beschikt over een aantal structurele inclusieplaatsen en daarmee maken we deel uit van het Leuvense netwerk inclusieve kinderopvang. Wat bieden we? Opvang op maat, de mogelijkheid tot regelmatig overleg, een stimulerende omgeving met oog voor de behoeften en het tempo van het kind, actieve betrokkenheid van ouders en samenwerking met het netwerk van het kind. We werken samen met het Centrum Inclusieve Kinderopvang (CIK) en kunnen van daaruit beroep doen op een netwerk van professionals (kinesisten, verpleegkundigen, thuisbegeleidingsdiensten,..). De inclusiecoach van het CIK neemt contact op met het gezin en we bekijken samen hoe we kunnen ingaan op de vraag. Onze kinderbegeleiders, onthaalouders en pedagogisch teamleiders worden gecoacht en ondersteund door het CIK.
Opening hours

voorschools

From Untill
Monday 07:00 18:30
Tuesday 07:00 18:30
Wednesday 07:00 18:30
Thursday 07:00 18:30
Friday 07:00 18:30
Saturday Gesloten
Sunday Gesloten
Other daycares