Kinderdagverblijf Lololand

Adres
Lolanden 10
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Telefoon
016/24 81 24
E-mail
kinderdagverblijven@zorgleuven.be
Inkomens gerelateerde prijs
ja
Buitenspeelruimte
ja
Capaciteit
25
Speciale zorgen mogelijk
ja
Omschrijving

In kinderdagverblijf Lololand worden de kinderen opgevangen in twee leefgroepen: een ba­bygroep (van 6 weken tot ongeveer 17 maanden) en een peutergroep (van ongeveer 17 maanden tot schoolgaande leeftijd). Ieder kind, ongeacht de cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, vaardighe­den, geloof of levensovertuiging van de ouders, is welkom bij ons. Elk kind heeft het recht zich te ontplooien in een context van gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit.

Het multidisciplinair team (kinderbegeleiders, pedagogisch teamleider, verpleegkundige, inclusiecoach) van kinderdagverblijf Lololand staat garant voor een kwaliteitsvolle opvang in een optimaal pedagogisch klimaat:

  • waar aandacht en respect is voor de eigenheid van ieder kind en zijn ouder(s);
  • waar elk kind gestimuleerd wordt in zijn totale ontwikkeling;
  • waar ruimte is voor ieder kind om te ontdekken en te exploreren;
  • waar aandacht is voor het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind;
  • waar een open dialoog met ouders gevoerd wordt;
  • waar opvoedingsvragen en -problemen bespreekbaar zijn en samen naar oplossingen wordt gezocht.

Toegankelijkheid

Kinderdagverblijf Lolanden is goed bereikbaar te voet, met de fiets, met de auto en met de bus. Er zijn 3 kiss-en-ride parkeerplaatsen aan de zijkant van het gebouw en je kunt parkeren in de omliggende straten.

Bushaltes

Kessel-Lo Prins Regentlaan: lijn 3. Van hier is het 5 minuten stappen naar het kinderdagverblijf.

Kessel-Lo Valvekensstraat: lijnen 370, 371, 373, 374, 524, 525. Van hier is het 9 minuten stappen naar het kinderdagverblijf.

Toewijzingsbeleid

Om in aanmerking te komen voor een plaats, registreer je je opvang­vraag via www.kinderopvangleuven.be en voeg je kinderdagverblijf Lololand als voorkeurinitiatief toe aan je prioriteitenlijst.

We raden aan je te registreren vanaf het moment dat je op de hoogte bent van de zwanger­schap. Je kunt dus ten vroegste negen maanden voor de vermoedelijke geboortedatum inschrij­ven.

Er zijn twee types van toewijzingen in onze kinderdagverblijven:

  • Er zijn per locatie een aantal plaatsen per startdatum in combinatie met geboortemaand beschikbaar. De toewijzingen op lange termijn gebeuren de laatste vrijdag van de maand, ten vroegste 9 maanden voor de startdatum. Tot het toewijzingsmoment is je aanvraag in behandeling. De chronologische volgorde van aanvragen wordt gevolgd bij het toewijzen van de plaatsen. Broers/zussen en kinderen van personeel van kinderopvang Zorg Leuven krijgen voorrang. Je ontvangt ten vroegste een antwoord op drie maanden zwangerschap. Als je nadien een aanvraag indient, krijg je binnen maximaal één maand later een e-mail met een “voorstel” of “geen plaats".
  • de toewijzingen op korte termijn (een maand voor opstartdatum). Overige beschikbare plaatsen vullen wij in door middel van noodaanvragen via de noodlijst van Kinderopvang in Leuven. Noodaanvragen zijn opvangaanvragen waarbij de gewenste startda­tum binnen de maand valt.

 

Bij de toewijzingen op korte termijn geven wij voorrang aan:

• Kinderen van alleenstaande ouders

• Kinderen uit gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar inkomen

• Pleegkinderen

• Kinderen uit kwetsbare gezinnen

Meer details kan je nalezen in ons huishoudelijk reglement

Speciale zorgen mogelijk
Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom in onze kinderdagverblijven en bij onze onthaalouders. Inclusieve kinderopvang is immers opvang voor alle kinderen. Kinderen met grotere zorgnoden komen naar dezelfde opvang als kinderen zonder deze extra behoeften. Kinderopvang Zorg Leuven beschikt over een aantal structurele inclusieplaatsen en daarmee maken we deel uit van het Leuvense netwerk inclusieve kinderopvang. Wat bieden we? Opvang op maat, de mogelijkheid tot regelmatig overleg, een stimulerende omgeving met oog voor de behoeften en het tempo van het kind, actieve betrokkenheid van ouders en samenwerking met het netwerk van het kind. We werken samen met het Centrum Inclusieve Kinderopvang (CIK) en kunnen van daaruit beroep doen op een netwerk van professionals (kinesisten, verpleegkundigen, thuisbegeleidingsdiensten,..). De inclusiecoach van het CIK neemt contact op met het gezin en we bekijken samen hoe we kunnen ingaan op de vraag. Onze kinderbegeleiders, onthaalouders en pedagogisch teamleiders worden gecoacht en ondersteund door het CIK.
Openingsuren

voorschools

Van Tot
Maandag 07:00 18:30
Dinsdag 07:00 18:30
Woensdag 07:00 18:30
Donderdag 07:00 18:30
Vrijdag 07:00 18:30
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten
Initiatieven met dezelfde organisator