Kinderdagverblijf Heuvelhof

Adres
Rustoordlaan 18
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Telefoon
016/24 84 44
E-mail
heuvelhof@zorgleuven.be
Inkomens gerelateerde prijs
ja
Buitenspeelruimte
ja
Capaciteit
23
Speciale zorgen mogelijk
ja
Omschrijving

In kinderdagverblijf Heuvelhof worden de kinderen opgevangen in twee leefgroepen: een ba­bygroep (van 6 weken tot ongeveer 16 maanden) en een peutergroep (van ongeveer 16 maanden tot 2,5 jaar). Ieder kind, ongeacht de cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, vaardighe­den, geloof of levensovertuiging van de ouders, is welkom bij ons. Elk kind heeft het recht zich te ontplooien in een context van gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit.

Het multidisciplinair team (kinderbegeleid(st)ers, pedagogisch teamleider, verpleegkundige, inclusiecoach) van kinderdagverblijf Heuvelhof staat garant voor een kwaliteitsvolle opvang in een optimaal pedagogisch klimaat:

  • waar aandacht en respect is voor de eigenheid van ieder kind en zijn ouder(s);
  • waar elk kind gestimuleerd wordt in zijn totale ontwikkeling;
  • waar ruimte is voor ieder kind om te ontdekken en te exploreren;
  • waar aandacht is voor het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind;
  • waar een open dialoog met ouders gevoerd wordt;
  • waar opvoedingsvragen en -problemen bespreekbaar zijn en samen naar oplossingen wordt gezocht.

Toegankelijkheid

Kinderdagverblijf Heuvelhof ligt in het Heuvelhofpark bij woonzorgcentrum Ter Vlierbeke en is goed bereikbaar te voet, met de fiets, met de auto en met de bus. Er zijn drie openbare parkeerplaatsen aan de zijkant van het gebouw en je kunt parkeren in de omliggende straten.

Bushaltes

Kessel-Lo Valvekensstraat (Diestsesteenweg 204 en 291): 370, 371, 373, 374, 524, 525. Van hier is het 7 minuten stappen naar het kinderdagverblijf.

Kessel-Lo Van Rodestraat (Gemeentestraat 107 en 138): 2, 520. Van hier is het 6 minuten stappen naar het kinderdagverblijf.

Toewijzingsbeleid

Om in aanmerking te komen voor een plaats, registreer je je opvang­vraag via www.kinderopvangleuven.be en voeg je kinderdagverblijf Heuvelhof als voorkeurinitiatief toe aan je prioriteitenlijst.

We raden aan je te registreren vanaf het moment dat je op de hoogte bent van de zwanger­schap. Je kunt dus ten vroegste negen maanden voor de vermoedelijke geboortedatum inschrij­ven.

Er zijn twee types van toewijzingen in onze kinderdagverblijven:

  • de reguliere toewijzingen per geboortemaand (zes maanden voor geboortedatum):  Er zijn per locatie een aantal plaatsen per geboortemaand/geboortejaar beschikbaar. Tot het toewijzingsmoment (elke laatste vrijdag van de maand) komt de aanvraag op de wachtlijst terecht. De chronologische volgor­de van aanvragen is hierbij bepalend. Broertjes/zusjes en kinderen van personeel van onze kinderdagverblijven hebben voorrang.
  • de toewijzingen op korte termijn (een maand voor opstartdatum). Overige beschikbare plaatsen vullen wij in door middel van noodaanvragen via de noodlijst van Kinderopvang in Leuven. Noodaanvragen zijn opvangaanvragen waarbij de gewenste startda­tum binnen de maand valt.

 

Bij de toewijzingen op korte termijn geven wij voorrang aan:

• Kinderen van alleenstaande ouders

• Kinderen uit gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar inkomen

• Pleegkinderen

• Kinderen uit kwetsbare gezinnen

Meer details kan je nalezen in ons huishoudelijk reglement

Speciale zorgen mogelijk
We bieden opvang op maat, de mogelijkheid tot regelmatig overleg, een stimulerende omgeving met oog voor de behoeften en het tempo van het kind, actieve betrokkenheid van ouders, samenwerking met het netwerk van het kind. We werken nauw samen met het Centrum Inclusieve Kinderopvang en kunnen van daaruit beroep doen op een netwerk van professionals (inclusiecoach, kinesisten, verpleegkundigen, thuisbegeleidingsdiensten,…).
Openingsuren

voorschools

Van Tot
Maandag 07:00 18:30
Dinsdag 07:00 18:30
Woensdag 07:00 18:30
Donderdag 07:00 18:30
Vrijdag 07:00 18:30
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten
Initiatieven met dezelfde organisator